گروت همانند ملات چسبنده ای است که از ترکیب سیمان و ماسه به دست می آید و در سه نوع گروت پلیمری،گروت اپوکسی وگروت سیمانی منبسط شونده موجود است.
به طورکلی از گروت برای مقاوم سازی سازه، ترمیم کردن ترک های عمیق و زیر سازی تجهیزات سنگین استفاده می شود.

در حال نمایش یک نتیجه