اسکوپ های ساختمانی برای جلوگیری از شل شدن و سقوط نمای ساختمانی به کارمی روند و با روش های مختلفی مانند:دوپایه،پروانه ای،Z و…نصب می شوند.
یکی از مزیت های استفاده از اسکوپ ها پایداری و استحکام در برابر زلزله است.

در حال نمایش 2 نتیجه