اسپری روی (زینک) بر روی تمام سطوح فلزی برای مدت طولانی محافظت کاتودیک و ضدزنگ زدگی ایجاد میکند